Over Vivian van Alem

Vivian van Alem (1976) werkt sinds 2000 in verschillende functies in het onderwijs.

In 1996 behaalde zij haar propedeusediploma aan de Pabo Groenewoud in Nijmegen. In 2000 heeft zij de opleiding Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als specialisaties Orthopedagogiek en Leerproblemen.

Na haar afstuderen werkte zij twee jaar als orthopedagoog bij de Ortho-Pedagogen Maatschap (OPM) in Nijmegen, als diagnosticus en behandelaar van leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Vanaf 2002 was zij werkzaam als onderwijsadviseur bij een regionale onderwijsbegeleidingsdienst, waar zij op leerkracht-, team- en directieniveau scholen ondersteunde op het gebied van taal-/leesonderwijs en leerlingenzorg. Daarnaast is zij ruim 10 jaar betrokken geweest als secretaris-deskundige en voorzitter van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van twee verschillende samenwerkingsverbanden.

Sinds 2014 zet Vivian haar werk als onderwijsadviseur voort met Van Alem Onderwijsadvies. Zij werkt daarbij samen met verschillende opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Om kwalitatief hoogwaardige trajecten te kunnen bieden, investeert zij veel in de samenwerkingsrelatie en in de eigen professionalisering. Met Van Alem Onderwijsadvies wil Vivian een brug bieden tussen wetenschap en praktijk: actuele wetenschappelijke inzichten toegankelijk maken voor de werkvloer.