Kennismaken

Op een betrokken, professionele en positief-kritische wijze ondersteunt Van Alem Onderwijsadvies basisscholen die hun onderwijskwaliteit willen versterken. Daarbij staat afstemming en samenwerking centraal: door het verbinden van de aanwezige talenten binnen de school (en daarbuiten) wordt gestreefd naar duurzame kwaliteitsverbetering. Er is expertise aanwezig op het gebied van kwaliteitsmanagement, effectief taal-/leesonderwijs en opbrengstgericht passend onderwijs.

Van Alem Onderwijsadvies werkt nauw samen met diverse specialisten en verschillende instellingen. In samenwerking met collega-adviseurs kan tevens advies en ondersteuning geboden worden op het gebied van passend reken- en wiskundeonderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblematiek, opbrengstgericht werken met jonge kinderen in de voor- en vroegschool, verkeerseducatie, professionele cultuur, teamcommunicatie en effectief leiderschap.

Van Alem Onderwijsadvies voldoet aan de Kwaliteitscode voor Docenten en is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).