Diensten

Van Alem Onderwijsadvies biedt training aan teams van basisscholen, coaching aan individuele leerkrachten en adviestrajecten aan directies/besturen in het primair onderwijs op het gebied van opbrengstgericht werken en leren.

Het streven naar optimale onderwijskwaliteit is niet altijd uit te drukken in cijfers. Effectieve instructie, actieve en betrokken leerlingen, goed klassenmanagement zijn voorbeelden van betere opbrengsten maar zijn moeilijker meetbaar dan leerresultaten. Van Alem Onderwijsadvies kan u ondersteunen bij het realiseren van een hogere onderwijskwaliteit door advies en ondersteuning op maat. Advies- en verandertrajecten zijn afgestemd op de specifieke vraag en situatie van de school, de leerkracht, het bestuur of samenwerkingsverband. Door het verbinden van talenten binnen en buiten de school wordt altijd gestreefd naar doorgaande lijnen en duurzame kwaliteitsverbetering.

Lees meer over de inhoud van onze diensten: